Thị trường kiểu này chuẩn bị trắng bên mua đấy

ae cẩn thận, sớm có nhiều phiên trắng bên mua đấy

1 Likes

https://vietstock.vn/2022/03/kinh-te-trung-quoc-lung-lay-vi-cu-soc-tu-gia-dau-va-dich-benh-775-940180.htm

lượng kẹt nhiều vô kể, toàn ôm giá cao, hể lên là bán

thị trường kiểu này dể tuần sau rơi tự do lắm

Lung lay cái sợi lông nó đó. Cơ hội mua dầu Nga ngố giá rẻ + Hàng hóa nguyên vật liệu tăng phi mã lại bán ra được giá cao, có mà kinh tế sắp tới nó phi thiên nên làm mấy sợi lông chân nó bay lung lay không ai cản được thì có…kkkk

bán đi giá còn cao, kẹt nhiều lắm

rơi mạnh

sập tới nơi rồi

trắng bên mua

cẩn thận toang nặng

sập đấy

càng giữ càng chết

sập rồi, toang, chiều lại sàn la liệt