Thị trường rung lắc mạnh

Một pha bull trap từ các cổ phiếu BĐS. Team soros chia buồn quý nđt. Bình tĩnh. Cân nav. Nhập dần hàng tốt để giữ cho quý 1. Đừng dùng margin, 1-2 phiên là tiền sạch. Thị trường sẽ ổn lại mà thôi.