Thị trường sẽ điều chỉnh theo cách nào?

Khi hầu hết NĐT đều đánh giá vùng 1300 là kháng cự mạnh, thì tâm lý chung quanh vùng này sẽ là ngại mua – dễ bán, nếu việc thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc đúng vùng 1300 điểm và chỉ số không giảm sâu thì động nghĩa có 1 lượng cầu đang âm thầm hấp thụ lại cung từ NĐT cá nhân.

Ngược lại nếu thị trường kích hoạt lực mua bằng cách đánh thốc lên nhanh qua 1300 điểm thì khả năng nhịp này, xuất hiện nhiều CP có mức volume lớn hơn mức bình thường thì xác xuất thị trường quay đầu là cao.

Trước nhịp chỉnh, thị trường sẽ có vùng biên chững lại cân bằng rung lắc trong phiên, sau đó sẽ có nhịp chỉnh chính. Sau nhịp chỉnh cơ hội sẽ mở ra rất nhiều và tỷ lệ sinh lãi sẽ cao hơn. Khi thị trường thanh khoản thấp thì chúng ta không nên lo lắng mà tập trung vào cổ phiếu để tìm cơ hội. Chỉ cần nhớ điều kiện an toàn cho danh mục: cổ phiếu hàng về sẵn sàng bán, margin không quá cao.

1 Likes