THỊ TRƯỜNG TĂNG NÓNG. Chốt hay giữ?

Thị trường tăng nóng, gồng hay chốt lãi? Những chú ý giai đoạn sắp tới
Mời mọi người cùng xem video hôm nay nhé