Thị trường tạo đáy? Mua cổ phiếu gì?

Quan sát Chart 3p của VNI. Vùng đáy hiện tại quanh 1225-1226, vùng này có lực cầu bắt đáy rất mạnh, biểu thị ở cây Vol cao vượt trội. Sau các phiên rung rũ, siết margin tuần vừa qua đã loại bỏ kha khá nhà đầu tư yếu bóng vía. Khả năng tuần sau sẽ bật tăng, tích cực. Tuy nhiên dòng tiền đang phân hóa rất rõ, vậy nên mua gì?Danh mục đã có trong room hỗ trợ. Mời anh chị tham gia nhận danh mục bắt đáy nhé: https://bitly.com.vn/a0u0ou

TCI - Cổ phiếu dòng chứng khoán chưa tăng.