- Thị trường tiếp tục giằng co và phân hóa!

15/3/2021

  • Thị trường tiếp tục giằng co và phân hóa!
  • Các mã cổ phiếu nổi bật: DGW, VCI, AAA, IDI, LDG, ANV, SCR,…
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.
  • Quỹ đầu tư.

@Link xem lại live youtobe: 15/3/2021- Thị trường tiếp tục giằng co và phân hóa!- Các mã cổ phiếu nổi bật: DGW, VCI, AAA, IDI - YouTube

Hôm nay khá nhiều cp nhỏ tím