- Thị trường tiếp tục phân hóa, chú trọng các cổ phiếu riêng lẻ!

22/3/2021

  • Thị trường tiếp tục phân hóa, chú trọng các cổ phiếu riêng lẻ!
  • Các mã cổ phiếu nổi bật: AMV, BCG, NDN, GMD, KSB,…
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.
  • Quỹ đầu tư.

@Link xem lại live youtobe: 22/3/2021- Thị trường tiếp tục phân hóa, chú trọng các cổ phiếu riêng lẻ! - YouTube