- Thị trường vào giai đoạn ngoài chân sóng và tín hiệu hạ tỉ trọng!

I. Thị trường

VNindex tăng 28.16 điểm tương đương 2.13% lên mốc 1,352.47 điểm trong phiên cuối tuần. Thị trường bước vào giai đoạn ngoài chân sóng và có các phiên tăng giảm mạnh như hệ thống đã dự kiến 1 tuần trước đó.

Sau giai đoạn xác nhận Chân sóng đến nay thị trường đã tăng 1,5 tháng và bước vào giai đoạn ngoài chân sóng theo định nghĩa của hệ thống Growth Investing.

Với giai đoạn này hệ thống sẽ không còn sử dụng Margin như giai đoạn Chân sóng nữa và còn giảm thêm tỉ trọng bên trong vốn. Giai đoạn chúng ta cần tham lam là giai đoạn xác nhận chân sóng thì đã qua 1,5 tháng, còn giai đoạn hiện tại không phải để tham lam nữa.

Phiên giao dịch cuối tuần hệ thống đã khuyến nghị hạ tỉ trong xuống còn 70% tài khoản là cổ phiếu và 30% là tiền mặt sau khi đã bán Margin tuần trước khi thị trường điều chỉnh.

Xem phần còn lại tại link: Growth Investing - Đầu Tư Tăng Trưởng | Đầu Tư Chứng Khoán | Quỹ đầu tư chứng | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ GROWTH INVESTING