- Thị trường VNindex có đang vào giai đoạn "Hưng Phấn"?

2/6/2021

  • Thị trường VNindex có đang vào giai đoạn “Hưng Phấn”?
  • Các mã cổ phiếu nổi bật: SSI, SHS, TNG, BSR, ACB, BWE, TDC,…
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.

@Link xem lại live youtobe: 2/6/2021- Thị trường VNindex có đang vào giai đoạn "HÆ°ng Phấn"? - YouTube