- Thị trường VNindex giằng co và phân hóa!

10/6/2021

  • Thị trường VNindex giằng co và phân hóa!
  • Các mã cổ phiếu nổi bật: IDI, ANV, VHC, LCG, SCR, DGW,…
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.

@Link xem lại live youtobe: 10/6/2021- Thị trường VNindex giằng co và phân hóa! - YouTube