Thị trường vượt đỉnh 1400. Hành động của cta là gì?

, , , , , ,

Hiện tại, trong tháng 6, mình đã gom đủ các cổ phiếu ( TCB, AAA, NKG, VND, MSB, IJC, MBB, ABB) cho danh mục. Việc hiện tại là canh chốt và tìm các cổ phiếu khác chưa tăng. Mình đang theo dõi nhóm ngành bất động sản công nghiệp, thủy sản và dầu khí.