Thiên thời cho cổ đất

Ngoài 350k tỷ đã chốt xong dải ngân thì gói 639k tỷ gói đầu tư công trung hạn 2022-2025 được trình uy ban thường vụ quốc hội ngày 19/01/2022 để bơm tổng hơn 1 triệu tỷ ra nền kinh tế!. Thiên thời cho cổ đất


1 Likes