Thời điểm tốt nhất để mua cp ngành chứng khoán

Theo nhận định của các chuyến gia trong bối cảnh giao dịch đều 15k tỷ/1 ngày trong các tháng đầu năm, thì tuần thứ 2 của tháng3 là thời điểm tốt nhất để gom cp ngành chứng. Hãy chọn cho mình những cổ phiếu hợp lí nhất TVS/VND/SHS…

Mua hôm nay đến đầu tháng sau kiếm ít nhất vài chục phần %

1 Likes

HCM ổn không bác

SHs sàn HNX em định múc giá 27.x ổn ko bác

1 Likes

Ssi shs hcm

1 Likes

HCM quá được

Mình cũng vừa nhập SHS