Thống kê sơ bộ xuất-nhập khẩu tháng 4/2021: sắt thép, xi măng, gạo, gỗ, quặng sắt, dệt may, xơ sợi dệt, cao su…

THỐNG KÊ SƠ BỘ XUẤT-NHẬP KHẨU THÁNG 4/2021: SẮT THÉP, XI MĂNG, GẠO, GỖ, QUẶNG SẮT, DỆT MAY, XƠ SỢI DỆT, CAO SU…

 • Sắt thép, quặng sắt (HPG,NKG,POM,HSG…)
  image
  image

 • Cao Su (PHR,DRI…)

image

 • Gỗ và các sản phẩm gỗ (PTB,GDT…)
  image

 • Xi Măng (HT1,BCC…)
  image

 • Xơ, sợi dệt (STK…)
  image

 • Gạo (LTG,NSC…)
  image

 • Dệt may
  image

“Logic sẽ đưa anh từ A đến B, trí tưởng tưởng đưa chúng ta đến mọi nơi” - Albert Einstein

2 Likes