Thông tin TÍCH CỰC cho CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG

Nhà nước Cơ cấu thời gian trả nợ đến hết 2021, Và GIỮ NGUYÊN NHÓM NỢ CỦA CÁC NGÂN HÀNG.

Đây là thông tư tiếp nối với Thông Tư số 1-2020 của Ngân Hàng Nhà Nước.
Thông tư số 1-2020 của NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC là chính sách về hỗ trợ Doanh Nghiệp, người dân vượt qua khó khăn covid. Ngân hàng cho vay, và các khoản nợ đó ngân hàng không phải trích lập dự phòng. Nhưng hết thời hạn thông tư số 1, nợ xấu phải trích lập.

Và mọi người LƯU Ý ngân hàng rất sợ nợ xấu, nợ xấu tăng phải trích lập nhiều, KÉO theo CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TĂNG, ảnh hưởng đến NIM, biên lãi thuần, nói đơn giản là lợi nhuận.

Vì vậy thông tư mới này nó cho phép giãn cách thời gian trả nợ, Giữ NGUYÊN NHÓM NỢ của ngân hàng vì vậy nợ xấu sẽ không cần TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG.

Đây là thông tin tích cực cho cổ phiếu bank. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải chọn cổ phiếu cẩn thận, vì giai đoạn tới cổ phiếu sẽ phân hoá trong từng nhóm ngành. Để biết thêm một số cổ phiếu quan tâm, hỗ trợ tốt anh chị có thể tham gia Room cộng đồng Hontuyetlan.: https://bitly.com.vn/5va8mx