Thứ 6 VNI -16p bạn mua chưa - Thế nào là thực chiến

Thực chiến là ko nói nhiều, ko lằng nhằng phân tích

  1. Không vuốt đuôi : xảy ra rồi mới hô => không chơi
  2. Không mua mồm : mồm hô tay ko nhấn enter => không chơi
  3. Không mua làm màu : mua 1k 2k rồi che tài khoản => không chơi

rồi xong VCI cháy luôn

VCI khét