Thứ mà chúng ta học được trong quá khứ là chúng ta chẳng học được gì

Thứ mà chúng ta học được trong quá khứ là chúng ta chẳng học được gì

Thị trường có thể giảm rất mạnh nhưng chỉ cần hồi vài phiên là nhà đầu tư lại quên đi tất cả và lại nhảy vào FOMO. Tạo lập thừa biết điều đó và sẽ có kế hoạch lấy tiền trong túi nhà đầu tư. Việc nhà đầu tư lâu năm hơn các nhà đầu tư F0 chính là kinh nghiệm. Do đó, chúng ta sau mỗi lần thành công hay thất bại đều phải đúc kết ra những bài học nếu không sẽ mãi là F0 ngu mơ, mù mờ.