Thử nghiệm thuyền đua version 1.0

Thử nghiệm thuyền đua cho các dân chơi tổ lái trader
Chuyên mục này k khuyến nghị mua bán mà dùng kiểm nghiệm chiến thuyền mới hoàn thành
Mỗi mã chỉ mua khoảng 1K lấy lệ để kiểm tra xem sao, trading nhảy nhót liên tục, bốc đầu, ôm cua nẹt bô, rít ga, lết bánh, driff

Ngày 17/12 danh mục:
bought
TSC 14.8
KHB 8.1
HID 11.4

3 em này, bác dự target bao nhiêu ??

không có cụ thể, mạnh thì vào yếu thì thoát

Mỗi hôm một hai mã xào tầm 5-7 mã đấy

đã mua VCG giá 51

mua kvc giá 7.7 và dlg giá 8

mua lgl 12, full 7 mã

sao ros mạnh thế mà hệ thống k báo nhở, haizz

2021-12-20 (2)

review 21/12
2021-12-21 (2)

khả năng thuyền này thuyền đồ chơi cmnr

image
revirew ngày 22/12
Ngày mai sẽ bán tsc, vcg

1 Likes

image
review 23/12
mua mới hbc giá 27

thêm mới tta 16.7

lãi lỗ đã thực hiện tuần qua
tsc lỗ 1%
vcg hòa vốn
lgl bán giá 14.5 lãi 21%
ngày mai có thể bán một số mã nếu đỏ như dlg, hid
image

Ctc, ita, hqc sắp tới. Nay ros, cii, ceo

review 27/12
bán khb giá 9.4 lãi 16%
bán hid lãi 14%
bán DLG 9,4 lãi 18%
mua mới PFl giá 9
image

cái này không phải chọn bằng tay

thêm mới LMH giá 10