Thử thách 1314,5

Tự nhiên thấy sớm hay mở ngày là tích cực!

Ảnh : hoa mười giờ _ Giang Xuân Phan, bạn học PT tui.

1 Likes

Hổng phải tự nhiên ảnh … là hoa báo giờ nghen!

  • Hose khớp > 2,678 k tỉ đồng.

LÂu mới thấy nick @thua_chay_tui ha. Khỏe ko bồ …

Test thành. Hose khớp > 7k tỉ …

Dò low sáng 1308,1 …
HT nến ngày 1306,x điểm! Thanh khoản thấp nên cửa đóng ngày e khó lòng >1310 điểm nhé!

*Tất nhiên, NaK tui có quyền cập nhật lượt cuối trước ATC … Hose khớp >12,2 k tỉ.

Trích box chat Vinabull :" đoạn thấp >5p âm : run lắc thôi
ko giảm quá đâu …".

Đạp trụ nhà Vin …

1298,X có hỗ trợ. Đóng ko mất mốc này!

  • Hose khớp >16,7 k tỉ đồng.