Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu sửa đổi quy định cấp phép karaoke, vũ trường, hoàn thành trong tháng 12

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu sửa đổi quy định về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, hoàn thành trong tháng 12/ 2023. Bộ Công an cần hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, nhất là Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi quy định về PCCC, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để giảm tối đa chi phí không cần thiết cho người dân và doanh nghiệp. Bộ Xây dựng cần hoàn thành tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế trước ngày 31/ 12/ 2023, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thanh tra toàn diện hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/thu-tuong-yeu-cau-nghien-cuu-sua-doi-quy-dinh-cap-phep-karaoke-vu-truong-hoan-thanh-trong-thang-12-202311207162132.htm