Thủng 1300 ta nên làm gì?

thủng 1300 ta nên làm gì ?

Bắt đáy đi bác,giá rẻ quá rồi