Thưởng nóng cho anh em đánh phái sinh phiên ngày 8/2

Chào mừng anh em hội tụ nơi diễn đàn mới. Thưởng nóng anh em đánh phái sinh.

Hiện tại vn30 đang vùng 1457 lúc 13h40.

Ai nhanh tay Long mạnh, vn 30 gặp ngưỡng cản 1470 chúng ta sẽ ra hàng.

Anh em đánh dấu kiểm chứng