Tiền chảy về đất

Thời CÔ VEO. Nền Kt em bé Bị ốm

NN bơm Chiền ( mâm cho bé ăn)… để phục hồi

Nhưng khác với lúc khoẻ

đau thì em bé hấp thụ Kém (ăn ít nôn nhiều).Thức ăn (Dòng Chiền) đó sẽ chảy đi nơi khác .

Vì thế

đất ôm

Nơi hưởng lợi từ Đt Công.

hoặc

Ôm cổ đất ( vốn hoá nhỏ hơn quỹ đất nhiều lần )

— Ôm với niềm ước chiến sẽ chảy vào đó

vô LDG, SCR…

1 Likes

Sgr đất tốt, nhưng lãnh đạo thì xem xét tí , OK nha