Tiền ko vào

Hồi là bán
C.I.K
Thu quân
Ck ko phải lúc nào cũng ăn được
Bán nhanh còn cái Sịp :joy:

2 Likes

Đến cái nịt cũng sắp mất rồi bác ơi

1 Likes

:joy:
Bán hết

1 Likes

Cắt lỗ 8% Ko ngoại lệ
Còn tiền còn cơ hội :joy:
Cp thì vô biên
Tiền thì có hạn :joy:

1 Likes

Chả còn gì để bán cả a C ơi :joy:

1 Likes
1 Likes

Để A dúp em

Chạy nhanh còn cái Sịp các Ae ơi

Tình hình rất chi là,…. Tình hình

Giờ này chạy có tự giẫm đạp lên nhau mà thôi. Coi chừng đau đấy a C :relieved:

1 Likes

Ôm tiền cho chắc em ơi

1 Likes

màu đỏ của hoàng hôn hay lúc mặt trời mọc ?

1 Likes