Tiền trở về với Midcap, đầu tư công lên ngôi

:white_check_mark: :white_check_mark: ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 29/11 - DÒNG TIỀN TRỞ LẠI NHÓM MIDCAP - NHẬN DIỆN CƠ HỘI CHO DÒNG TIỀN MỚI

  • Thành Quách Stock là nơi chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đầu tư cùng những nhận định xung quanh Thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Nhận định thị trường ngày 29/11
  • Dòng tiền trở lại nhóm MIDCAP
  • Nhận diện cơ hội cho dòng tiền mới
  • Mọi thắc mắc về chủ đề trên sẽ được giải đáp trong phần bình luận ở phía bên dưới.