Tìm kiếm các cổ phiếu chưa tăng tích lũy mạnh ai có thêm vào nhé!

Tìm kiếm các cổ phiếu chưa tăng tích lũy mạnh ai có thêm vào nhé !!! đầu tiên có lẽ là SRC
Tích lũy đi ngang 21.5 22 lâu rồi dn kinh doanh tốt .đất vàng nhiều .
cp thứ 2 .HMC cp thép eps gần 3500 giá 18. 3 . KHPhttps://www.stockbiz.vn/News/2020/1…u-truong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat.aspx

Để nhận được các tin hiệu cp sớm có dòng tiền vào theo đuôi hoặc add za.lo 0904396437 để mình add vào room nhé ae ai muốn mở tk chứng khoán thì liên hệ nhé. mình chơi đầu tư và choi cp an toàn mới chớm tăng giá lên rất an toàn cho ndt .

hy vọng sẽ chạy

HAG đấy

Tta