***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 08/03/2021 (14h:00')

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 08/03/2021 ( Updating 9h:50’, 10h:30’, 11h:00’, 14h:00’)

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. Hạn chế tham gia.’

  • Tabay Robot V 1.0: ASP 7, C69 14.9?, CHP 18.5?, CKG 15.3, CLX 16.8?, CTI 15.2, DAT 28.4, DDG 31?, DXG 22.3?, EVE 13.4, FTS 16.6?, GEG 17.45, HAG 4.8, HID 3.5?, HIG 9.5, HT1 17.15?, HTI 15.9?, HTM 12, HUB 26.05, ITC 16.8, ITA 6.54?, LCM 1.39???, LDG 7.44, LUT 5.3, PMB 8?, PTL 5.8, PXT 2.8?, REE 55.4?, SEA 23.9, SBV 12.7?, SHB 15.8?, SIP 203.1?, TDG 3.36?, TIP 48.5, TNA 12.7, VC9 5?,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.1: ABI 41.9?, AMV 12.1, BCG 14.5?, BMI 26.05?, CAG 17.5?, DHM 9.89?, DRH 10.2?, EVE 13.4, FCM 6.62?, GDT 43, GTN 25.65, HAR 5.12?, HCC 10?, HNE 14.3?, HU4 19.1?, HUB 26.05?, KHP 6.94?, KLB 17??, LCS 2.9?, LIX 55.6, MBB 27.25?, MAC 5.6?, MCM 68.8?, MIG 16.75?, MML 51?, NCS 19.2, NVL 79?, OCB 21.25?, OCH 7.2, PTL 5.8?, ROS 3.47??, SCJ 3.7?, SJE 17.1?, SKG 11.9, SSI 33.35?, STB 18.5?, SZL 53.9, VC9 5?, VND 28.2?, VNE 6.35?, VPI 34.5?, VRC 9.55?, VTB 11.9?

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.phaisinh.tabaysystem.com

Phiên bản bổ sung V1.0.2 và V1.1.2 cho riêng TTCK VN.

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực.

Tín hiệu vẫn luôn được robot phát hiện và cập nhật.

Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng comment bên dưới hoặc inbox.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://www.tabaysystem.com

http://www.phaisinh.tabaysystem.com


https://www.facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn


Có thể là hình ảnh về thiên nhiên

Up buổi sáng thì ngon rồi. Mà bác up muộn thế

Nếu được cho em tham khảo code với ạ

Có up sáng mà trôi rồi đấy cụ. có Zalo không chat là lên sớm nhất khoảng 10h đấy ạ.

Hệ thống của quỹ đầu tư nên không chia sẻ được cụ nhé!

1 Likes