***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 08/03/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 08/03/2021 ( Updating 9h:50’, 10h:30’, 11h:00’, )

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. Hạn chế tham gia.’

  • Tabay Robot V 1.0: ASP 7, BID 42.5?, C69 14.9?, CHP 18.5?, CKG 15.3, CTI 15.2, DDG 31?, DRC 27.1?, DXG 22.6?, FTS 16.6?, GEG 17.45, HAG 4.8, HIG 9.5, HT1 17.3?, ITA 6.56?, LDG 7.44, LUT 5.3, MWG 131.7?, PMB 8?, PNJ 83.8?, PXT 2.8?, REE 55.4?, SBV 12.7?, SHB 15.8?, SIP 203.1?, SVD 16.3??, TDG 3.36?, TNA 12.85, VC9 5?, VPI 35?,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.1: AMV 12.1, BCG 14.5?, D2D 47.2, DRH 10.2?, EVE 13.4, FCM 6.62?, GTN 25.8, HAR 5.12?, HNE 14.3?, HU4 19.1?, HUB 26.05?, LCS 2.9?, LIX 55.6, MBB 27.55?, MIG 16.75?, NCS 19.2, NTL 26.8?, OCB 21.35?, PTL 5.8?, SBT 22.25?, SKG 11.9, SSI 33.9?, STB 18.75?, VND 28.4?, VNE 6.35?, VRC 9.55?, VTB 11.9?

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.phaisinh.tabaysystem.com

Phiên bản bổ sung V1.0.2 và V1.1.2 cho riêng TTCK VN.

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực.

Tín hiệu vẫn luôn được robot phát hiện và cập nhật.

Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng comment bên dưới hoặc inbox.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://www.tabaysystem.com

http://www.phaisinh.tabaysystem.com


https://www.facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn


Có thể là hình ảnh về thiên nhiên