***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 10/6/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 10/6/2021 ( Updating 10h:00’, 10h:15’, 10h:30’, 16h:30’)

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. 2(?) trở nên bỏ qua, hoặc tham gia hạn chế.’

  • Tabay Robot V1.4: ACM 3.4???, APH 60.2?, AST 48.2, BCG 12.5, BDT 22.2, G36 9.5?, HTI 16.45, ICF 3.6???, LIG 6.8?, MCM 50, MML 57.1??, NHH 60?, PC 1 25.5, PV2 3.5???, SBV 13.55?, SJS 52.6, TAR 17.8, TIG 14.5?, VNM 88.6,

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.5: AAA 15.35?, ASM 13.15?, CLC 36.5?, CMG 35.3?, DGC 70?, DHM 10.1???, HDB 32.5?, NRC 19.3?, TGG 5.1??, VC2 13.1??, VIG 5.5??, WSS 8.6??,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.6: BSI 19.6??, CCL 12.75?, CMX 14.2, DPG 39.7?, FTS 28.2??, HSG 42.8?, KDH 38.5?, MBS 26.9?, NHA 27.5?, PPC 23.55??, PVV 2.8???, SGP 20??, SKG 11.2?, TDH 7.07???, TNI 3.85???, TTF 6.43???, VCB 101.5?, VNB 17.6?, VNH 4.1?, VNP 12.1??, VPG 37.7??,

https://www.stock.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.9: APS 14.1??, BFC 26.6?, CTR 85.5?, GMD 38.8?, GDT 49??, GTN 18.1, HDC 53, LPB 30.7??, SIP 168.1?, SSI 46.5??, SSN 6.8?, TNH 28.1?, TVC 14.1??, TVS 23??, VC3 19.7??, VCS 97.3?, VDS 20.8??, VGS 19.6?, VNR 26.1,

https://www.future.tabaysystem.com

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

  • Lưu ý: 2(?) trở lên có thể bỏ qua, rủi ro, nhiều kháng cự. Nhà đầu tư tham khảo thêm danh mục Chân Sóng Trung Hạn được cập nhật ngày gần nhất.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

Ảnh: Hải Phòng

Có thể là hình ảnh về thiên nhiên và hồ