***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 11/03/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 10/03/2021 ( Updating 9h:45’,10h:30’’, 11h:30’ )

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. Hạn chế tham gia.’

  • Tabay Robot V1.0: BID 42.55?, BMP 61.7?, BVH 60.1?, DHG 101, DIG 30.5?, DRC 26.9?, FIR 26.4?, FRT 28.7?, GMD 32.1?, MWG 131.4?, NLG 35.1?, SAM 11.6?, SJM 2.2?, TNA 12.8?, VIC 106,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.1: ACV 75.1, BMS 7.4?, CIP 5?, CTG 37.8?, DMC 54.9?, EIN 19.9?, GKM 16, GVR 29.25?, HPX 36.05, KBC 38.8?, KPF 10.7, MPC 36.5?, PLC 28.6?, PNJ 83.6?, PVD 24?, SGT 16.6?, SSI 33.3?, STB 18.85?, SZC 42?, TCB 39.45?, TPB 28.6?, VJC 135.2?, VNE 6.4??, VRE 34.4?, VSH 18.1?,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.0.2: APG 9.69?, BDT 22.1, FIR 26.4?, GMD 32.05?, HAG 5.11?, KDH 31.7?, NT2 23.2, PAN 27.95?, PHR 62?, SHB 16.3, SZB 34.4?, SZE 14.1?, VRG 26.4?, VSC 59.2?,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.1.2: BID 42.55?, BVH 60.1?, DIG 30.5?, VHM 98.9?, VRC 9.7,

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.phaisinh.tabaysystem.com

Phiên bản bổ sung V1.0.2 và V1.1.2 cho riêng TTCK VN.

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực.

Tín hiệu vẫn luôn được robot phát hiện và cập nhật.

Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng comment bên dưới hoặc inbox.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://www.tabaysystem.com

http://www.phaisinh.tabaysystem.com


https://www.facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn


Có thể là hình ảnh về đại dương, bầu trời, cây cọ và thiên nhiên