***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 13/04/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 13/04/2021 ( Updating 10h:00’, 10h:15’, 11h:45’, 15h:15’ )

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. Hạn chế tham gia.’

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.2: CNG 24, CTF 19.3??, DHA 50.3, KDC 51.5??, PGS 20?, PHP 16.7?, PSP 8.5??, SNZ 32.6, SRF 13.05?, SZL 51.8, TA9 11.6, TCT 32.15?, TYA 16.5??, VCA 15, VLG 6?, VNM 99.7?, VTB 12.9??,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.3: HAP 14.95??, HDA 9.7???, MSN 92, PGB 16.1?, PGT 7?, SCS 129, SPI 18.9???, TKC 8.8???, TRT 10???, TTN 13.9???, TVN 14.3, VC7 15?, VNG 14.25??,

https://www.stock.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.2.2: ABI 44??, ADG 58.6, BCG 14.7, BCE 13.1, C32 27.7?, DVP 46.5, HMH 11.6???, HPT 11.6??, IDJ 16.5, NAF 19.9, NLG 35, PAC 31, PGV 18.1, PHP 16.6?, PIC 11.2??, SGT 16.2, TAR 22.7, TDH 7.3???, TNH 28.3???, VCA 15, VHM 99.3, VIS 17.8,

https://www.future.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.3.2: BTP 14.8?, CLX 20.4??, CNG 24, DBT 12.4, DRI 9.2??, DTD 37.5?, HAH 24.05??, HDG 43?, RAL 221?, TA9 11.6??, SZL 51.7, TDC 20.8?, TCT 31.9??, THG 78??, TYA 16.35??, VEA 44.4?, VIS 17.8?, VKC 7.6???, VPS 14.35??,

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

Phiên bản bổ sung V1.2.2 và V1.3.2 cho riêng TTCK VN.

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro ngắn hạn. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://www.facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

Ảnh: Điện Biên

Có thể là hình ảnh về thiên nhiên, bầu trời và chạng vạng