***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 13/5/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 13/5/2021 ( Updating 10h:00’, 10h:30’, 16h:00’)

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. Hạn chế tham gia.’

  • Tabay Robot V1.4: APF 61.9?, BID 42, BII 9.3???, CAP 57, CMT 16.5??, CST 11???, DIG 27.9, HAG 5.56???, IVS 9.4??, KDM 8.3???, KMR 4.1???, KVC 3.9???, MLS 49.2?, PHR 54?, SHB 23.7??, TFC 7.2???,

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.5: BWE 29.3?, CTS 15.3?, EIB 25.35??, ELC 11.9?, FMC 31.65?, HNG 11.35??, IJC 26.1?, MWG 138.5??, NTL 24.8?, PLC 25.3?, PVM 20.8?, SGT 15.6?, TEG 13.8??, VCS 89.4?, VFS 7.7???,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.6: AAV 14.5?, AGR 10.9??, APS 10.1??, BIC 20.3??, C4G 9.7??, CCL 12.85?, CEO 9.7??, CVN 9.5???, DDV 10.7??, DID 7.7???, DST 4.1???, HHP 12.2??, HPX 33.5??, HSL 6.95???, HTE 5.5???, IDI 6.36???, ILB 23.8??, KHP 6.57???, MFS 28.2?, MPC 34.9??, NHA 31??, NVB 16.6??, PAN 25?, PPH 25??, PTL 5.45???, PVO 7.5???, PVP 13.3??, PXS 6.6???, PXT 2.48???, SBS 7.7???, SDG 39.3??, SGR 27.1?, TIP 41.5?, TNG 20.9?, TTA 14.6??, VC7 14.9??, VCC 14.6??,

https://www.stock.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.9: ASM 13.25??, BMP 58.4?, CRC 9.99??, DPG 34.5?, EVE 14.8??, GSP 11.7??, HAN 11.9??, HAI 4.82???, KTT 8.9???, LUT 5.1???, MPT 2.2???, NBC 7.4???, NVL 129??, PSD 16.2??, PV2 3.5???, PVV 2.7???, SCR 8.15??, TTF 7.01???, TTH 3.1???, VNE 6.65???, VPH 5.25???, WSS 7.1???,

https://www.future.tabaysystem.com

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro ngắn hạn. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

Ảnh: Tuyên Quang

Có thể là hình ảnh về thiên nhiên và hồ

1 Likes

con robot này của bác nhạy thật

bác đang nói đến mã nào vậy? :smiley:

Con V1.9 lọc tốt nhất, toàn trung hạn (trừ NVL)

NVL báo lâu rồi, nếu chân sóng trung hạn nhiều mã chân sóng cả năm trước

1 Likes