***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 15/6/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 15/6/2021 ( Updating 10h:00’, 10h:15’, 10h:30’, 15h:30’)

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. 2(?) trở nên bỏ qua, hoặc tham gia hạn chế.’

  • Tabay Robot V1.4: BCM 53, DRC 27.3, EVG 11.1, G36 9.7, IDV 67.6, KLB 26.7??, LGL 6?, LHG 38.7, NHA 28.4, PWA 11.9, PXL 9.5, QTP 13, REE 56, SRC 18.8, TVN 14.1, VCG 46.3, VIX 28.25, VNG 12.05, VPI 34.35, VRC 8,

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.5: C47 11?, CMT 18.5, HHP 11?, HNG 10.65??, IDC 37.1, IDJ 14.6, NDN 23.4, VIC 119.5??,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.6: DRI 11?, HAX 24.8??, NAG 7, NLG 38.5, TDT 11.9?,

https://www.stock.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.9: ABI 51.3?, BKG 11, BMS 13.6?, DIG 25.15, ITA 7.41?, LDG 7.2?, NRC 19.7, PAN 26.8, PHR 54.8, PSH 27, PTB 82.6??,

https://www.future.tabaysystem.com

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

  • Lưu ý: 2(?) trở lên có thể bỏ qua, rủi ro, nhiều kháng cự. Nhà đầu tư tham khảo thêm danh mục Chân Sóng Trung Hạn được cập nhật ngày gần nhất.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

Ảnh: Thái Bình

Có thể là hình ảnh về bầu trời