***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 22/04/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 22/04/2021 ( Updating 10h:30’ )

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. Hạn chế tham gia.’

  • Tabay Robot V1.4: BNA 41.8, HSI 3.8???, KDM 7.8???, PGN 16???, PTL 6.12???, QBS 3.45???, VOC 24.8??,

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.2: ACV 72.4, DHG 97, SRB 3.1???, TDP 27.3??, VIX 29.2,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.3: ITQ 6.3???, L18 14.6???, NAF 20, NTP 35, SPI 17.4???, TVS 19.9???, VJC 130.3?

https://www.stock.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.2.2:

https://www.future.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.3.2:

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

Phiên bản bổ sung V1.2.2 và V1.3.2 cho riêng TTCK VN.

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro ngắn hạn. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://www.facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

Ảnh: Sơn La

Có thể là hình ảnh về cây và núi