***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 26/5/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 26/5/2021 ( Updating 10h:00’, 10h:15’, 15h:30’, )

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. Hạn chế tham gia.’

  • Tabay Robot V1.4: ASP 6.81???, BAB 25.4?, DDV 10.6?, ICT 19.1??, LAS 10.2??, LIX 57.5?, PIT 6.3???, SAB 156?, VPS 15.8?, STK 32.95?,

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.5: BVH 55.2??, C69 9.8??, CCL 12.7??, HAG 5.18???, KLB 26.2?, PDB 10.4?, SDA 3.5???, TID 26.1??, VNM 89.3??,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.6: ACV 69.7??, DVN 16.1?, EVF 10.6??, HHS 6.8???, HNG 10.45??, TVC 11.6??,

https://www.stock.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.9: CIG 6.2???, NT2 19.4??, TVB 13.5??, VIB 61.3?, VJC 112.2??,

https://www.future.tabaysystem.com

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro ngắn hạn. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

Ảnh: Lạng Sơn