Tin khủng: Phiên mai chắc chắn vượt 1.300!

Sáng nay Nhà Cái đã có cú lừa để cướp hàng nhỉ lẻ đồng thời bẻ răng bọn Short PS:

Với phiên tạo đà tuyệt đẹp hôm nay thì VNi sẽ vượt ải 1.300 ngay trong phiên mai:

P vẫn là leader!

13 Likes

Con IDI còn chạy đc nữa ko Bác?

2 Likes

Nó chỉnh xong rồi bác
Target là đỉnh cũ

3 Likes

Dòng nào giờ vào mới đc ko Bác?

Ngon quá bác Jean , nay cay nến ác thật :stuck_out_tongue_winking_eye:

2 Likes

Lúc đỏ thì bác hông hỏi , giờ xanh lum la đu vào fomo là chít đó bác

2 Likes

chào rin, lại là e đây, bác lập lắm pic thế, mai múc j phím cho 3 chữ cái nào

2 Likes

Lên lên lên lên nào đi bão nào anh em ơi =)))

Ép lờ cê nha cụ

■■, sao lại phím FLc bẹn êi, phím Ros chứ

1 Likes

lỗ mấy trăm k, ko biết đòi đc ko, quả này a quýt trung thân rồi

Thế thì tìm thằng Ti mã ứ đầu đất kia

ko chơi với mấy thằng tam quốc

1 Likes

Ủa nay k thấy, triệu hồi @TuMaYTrongDat úm ba la ị ra mài

Thằng đó nó lừa bà con múc giá 24 đó , ko biết nay còn sống ko nữa

Mai không vượt a Jean có tạo Pic mới không?

3 Likes

lập cái phòng khám chữa bệnh cứu người ấy, mở lắm pic quá nó loãng

1 Likes

Mai vượt. Cô chờ 1350 anh em bán cho cô vào mua để ủn vni nhé

Tôi thấy hơi lo cho bác thớt rồi đấy =)) tự tin vl

Cô nhiều lúc hỏi khịa lắm ko thành tâm chút nào :))