Tin vui cho Mobilefone và MFS: giấy thông hành mobile money

VNF) - Mobifone trở thành nhà mạng thứ 3 tại Việt Nam đủ điều kiện để triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money).

MFS tích luỹ đã lâu …và nhìnCTR, VGI phi nước đại

Nay tin ra …và các anh lớn cho MFS nhích mông ! Hihi