Tin vui khi NĐT sắp được giao dịch cổ phiếu sớm hơn 1 ngày, bán cổ phiếu ngay chiều ngày T+2

2 Likes

Tin tốt cho thị trường lúc này

đỡ đc nửa phiên

1 Likes

Thế là tốt rồi, nhẩn nha thôi, các ông cứ đòi ăn ngay T0 có mà nhập viện tâm thần sớm.

Bỏ luôn cái ATC đi cho ngon k

Các bạn chưa quên cái này chứ.