TNS - Thép tăng giá. Tns bao nhiêu cây ce đây?

Thị trường thép tăng giá mạnh. Cổ phiếu dòng thép được hưởng lợi. A e nhanh tay đặt hàng sớm mới khớp được.