Tối nay ăn gì?


Phải thừa nhận một điều là: giai đoạn này điều chỉnh là điều cần thiết, nó được thực hiện như thế nào:
Từ nay đến cuối tháng sẽ có một đoạn đoạn sóng hồi, nhà đầu tư không nên lo lắng, nhưng vẫn chưa nên mua mới, nếu thị trường đóng nến tháng vượt 1350, thì có thể xem xét đi mua sắm mới, dịch họ không bán tại chô thì mua mang về :)))

Nếu đóng nến tháng dưới 1330 thì khả năng qua tháng 8 test lại vùng kháng cự và thị trường điều chỉnh từ đây, có thể test về vùng 1200 trước đó là kháng cự khi phá qua chuyển thành hô trợ, thị trường điều chỉnh thì dĩ nhiên cầm tiền trên tay nghiên cứu quánh phái sinh chứng khoán hay phái sinh hàng hoá gì cũng được (nghe đâu của Bộ Công thương ý).
Thôi, em đi nấu cơm đây