Tối qua ông anh cổ đông thép nhắn tin, anh khó thở quá chú ạ. Phần 3

Với tư duy trung hòa axit ông anh tôi đã mua cp HSG liên tục từ vùng 47.5 về đến 36 tưởng bắt đáy rồi giờ em nó về 30.