Tôi thật không thể hiểu nổi. Một siêu phẩm như IDI, sao lại bị định giá thấp lè tè 12 năm nay như vậy?

Mời các cao thủ định giá em nó.