Tổng hợp Các cổ phiếu có KQKD quý 1 siêu tốt tt sập mới có giá này về luôn vùng đáy rồi!

Các cổ phiếu có KQKD siêu tốt tt sập mới có giá này !!! canh tt giảm mà mua giá cp về đáy rồi

DC2 , PSE, PCE, POS, KHS, HAX , V12, PSD, MEL, HMC, CBI , DNS, LPB, TVC,MLS

DC2 kqkd quý 1 ln tăng 700% eps quý 1 1500 eps cả năm 4500 giá đang 15

POS ln tăng trưỏng mạnh so với cùng kỳ gấp 1300%

PSE kqkd quý 1 eps 700 tăng trưỏng gấp 10 lần cùng kỳ do giá bán urue tăng giá đang 10

PCE kqkd quý 1 eps gần 1k tăng trưỏng gấp nhiều lần cùng kỳ do giá bán urue tăng giá giá 12

KHS kqkd eps 1400 quý 1 tăng trưỏng gấp nhiều lần cùng kỳ ln tăng do kqkd tốt và sản phãm x khẩu tăng mạnh

HAX eps đạt 1500 quý 1 giá 23 tăng trưỏng gấp nhiều lần cùng kỳ ln tăng do kqkd tốt do doanh số bán xe MES tăng mạnh cổ tức sắp trả trong vài ngày tới là 30% tm . hax nâng mức ln 2021 lên gàn gấp 2 so với kế hoạch đầu năm do triển vọng bán xem tăng rất mạnh HAX THEO ĐÚng kh eps đạt 6-7k

V12 kqkd tốt ln tăng trưỏng gấp nhiều lần cùng kỳ eps quý 1 400d giá đang 11 eps cả năm 2k V12 sở hữu - 155 ha đất Hạ Long, 72 ha đất Láng Hòa

vv gần đến giờ giao dich rồi ko thôgns kê tiếp dc …

Để nhận được các tin hiệu cp sớm có dòng tiền vào theo đuôi hoặc add za.lo 0904396437 để mình add vào room nhé ae ai muốn mở tk chứng khoán thì liên hệ nhé. mình chơi đầu tư và choi cp an toàn mới chớm tăng giá lên rất an toàn cho ndt .

HAX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, triển khai thực hiện phương án phát hành 30% tm @All TVC HAX PSE PCE HD2 DC2 V12 KHS MLS OCB VTO tý kéo thôi TOÀN CP NGON GIÁ CHƯA tăng @All