Tổng kết phiên giao dịch ngày 14/9/2022

+Chúng ta vừa trải qua phiên giao dịch thú vị. Vnindex giống như 1 số lần trước, phản ứng trước 1 phiên giảm ngàn điểm của DJ bằng sáng giảm sâu tạo gap, chiều hồi phục thu hẹp đà giảm. Phiên nay nhóm dầu khí và thép đẹp từ đầu phiên, tiếp đến là xây dựng, chứng khoán. Nhóm VN30 tệ nhất khi phần lớn thời gian trong phiên không có mã nào xanh, mãi tới gần ATC mới le lói đôi mã xanh được.

  • Tâm lý thị trường giảm điểm tiếp, về gần vùng sợ hãi, nhưng tài khoản đa số chúng ta lại tăng hơn hôm qua