Tổng quan phân tích kỹ thuật, bản chất thị trường chứng khoán, 4 giai đoạn của cổ phiếu

Xin chào các Anh Chị Em!
Em là Việt, đến với chứng khoán bằng cách tự mầy mò học hỏi khá mất thời gian và cũng có cả những mất mát đáng tiếc.
Bởi vì ngày xưa không có nhiều tiền để mà nhận được sự chăm sóc nhiệt tình của Chuyên viên tư vấn đầu tư như bây giờ, Lúc đó cầm 300 triệu đi để xin được vào Room tư vấn mà vẫn bị từ chối. Tuy nhiên như bây giờ thì chỉ cần có vài chục triệu thôi vẫn có thể nhận được sự chăm sóc rất là nhiệt tình rồi!

Em hiểu được những khó khăn của Anh/Chị/Em, những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường là gì?
Cho nên Em muốn chia sẻ lại những kiến thức mình có được cho Anh/Chị để tránh gặp phải những khó khăn, mất mát về thời gian và tiền bạc như của Em năm xưa.

Dưới đây là 1 trong những video mà Em muốn chia sẻ về quy trình phân tích kỹ thuật, về cách vận động của thị trường, cổ phiếu để làm sao đầu tư hiệu quả đến Anh/Chị nhà đầu tư: https://www.youtube.com/watch?v=0Iw8xQM2h1c