Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 27/5/2021

Cổ phiếu STB nổi bật nhất hôm nay khi giữ vững sắc xanh, trong Top 2 về giá trị giao dịch và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.