[ TOPIC] Mỗi ngày một mã chứng khoán

Hôm nay nhóm cổ phiếu bank SME đã có dòng tiền vào chủ động, đây là tín hiệu tích cực cho thị trường? Mọi người cùng cho ý kiến