𝐏𝐇𝐀̂𝐍 𝐓𝐈́𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟏𝟒/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟐!

𝐏𝐇𝐀̂𝐍 𝐓𝐈́𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟏𝟒/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟐 🎉

𝟏. 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠

 • Đêm qua DJ và CK Mỹ + EU giảm mạnh với mức giảm từ 2-3% - nỗi lo lạm phát và khả năng Fed tăng lãi suất cao hơn dự kiến làm thị trường phản ứng thái quá - Tuy vậy TTCK các phản ứng thường trước tin xảy ra - hiện tại sáng nay DJ Futures đang tăng tích cực trở lại.

 • Hôm qua CK Việt Nam có mức giảm mạnh hơn thế giới bằng 2 ngày DJ cộng lại - có lẽ mức chiết khấu đã đủ lớn - việc các chính sách kinh tế và vĩ mô của VN luôn đi chậm hơn so với thế giới từ 6 tháng - 1 năm có kì vọng kích hoạt cho lòng tham thị trường thời điểm này.

 • Hiện tại P/E của CK VN mới quanh mức 11 lần - mức quá hấp dẫn - nếu so sánh cùng điểm số 2018 - VNI 1200 đ khi đó P/E=22 lần hay năm 2007 𝐕𝐍𝐈 1180 khi đó P/E=41 lần ➡ thì thị trường hiện tại còn quá rẻ.

𝟐. 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐭 𝟏: 𝐕𝐢𝐞𝐰 𝐧𝐠𝐚̆́𝐧 𝐡𝐚̣𝐧 𝐕𝐍𝐈𝐍𝐃𝐄𝐗

 • Hiện tại 𝐕𝐍𝐈 đang chỉnh nhịp sóng 2 nhỏ - hiện tại đang chạm về vùng hỗ trợ mạnh quanh 1220 đ - chạm kênh xu hướng dưới - dự 𝐕𝐍𝐈 chỉnh quanh đây trong phiên nay và có khả năng sẽ xuất hiện tín hiệu đảo chiều tăng giá trở lại.

𝟑. 𝐊𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐚̉𝐧 𝐧𝐠𝐚̆́𝐧 𝐡𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠

🔸 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐭 𝟏: 𝐊𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐚̉𝐧 𝟎𝟏 (90%)

 • 𝐕𝐍𝐈 giảm nhẹ đầu phiên theo hiệu ứng giảm phiên hôm qua quanh 1220 (±10 đ) - cuối phiên hình thành DoJi hoặc chú lùn hoặc nến xanh tăng giá trở lại - là điểm kĩ thuật đẹp cho một nhịp tăng tiếp theo.
 • 𝐕𝐍𝐈 >1238 ➡ điểm mua đẹp cho ngắn hạn - với NDT an toàn.

 • 𝐕𝐍𝐈 >1251 ➡ mua mạnh với NDT

 • NDT mạo hiểm có thể canh mua 30-50% tùy theo QTRR quanh vùng hỗ trợ mạnh 1220 (±10 đ)

🔺 𝑳𝒖̛𝒖 𝒚́: : NDT lưu ý khuyến nghị rất rõ ràng đợi tín hiệu an toàn hoặc mạo hiểm - NDT học cách trang bị kiến thức cho mình để ra quyết định (𝒌𝒚̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒎𝒖𝒂 - 𝒃𝒂́𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝑬𝑴𝑨 3-8-13 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒎𝒖𝒂 𝒃𝒂́𝒏 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒆𝒐 50% 𝒏𝒆̂́𝒏)

🔸 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐭 𝟐: 𝐊𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐚̉𝐧 𝟎𝟐

 • 𝐕𝐍𝐈 - có thể test đáy 2 - quanh 1160 điểm
 • 𝐕𝐍𝐈 < 𝟏𝟐𝟏𝟖 đ - về cuối phiên - 𝐕𝐍𝐈 có khả năng test lại đáy 2 quanh 1160 điểm - rủi ro thị trường tiếp tục gia tăng - nhà tạo lập ép hết tuần này khi họp quốc hội xong và Fed ra báo cáo chính thức.

 • Với KB này NDT chưa chốt lời được - canh hạ tối đa TK - giữ TK không margin ở vị thế an toàn - chờ tín hiệu tạo đáy và tín hiệu tăng lại từ thị trường.

𝟒. 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 - 𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢̣

 • Vùng giá hiện tại cả về cơ bản và kỹ thuật thị trường không đáng ngại - các cổ phiếu ở vùng giá hấp dẫn - thích hợp NDT lựa chọn danh mục đầu tư trung dài hạn - vùng mua cơ bản an toàn cao hoặc nắm giữ không margin.

 • NDT ngắn hạn cần phải thực hành các kĩ năng giao dịch ngắn hạn hiệu quả - các diễn biến ngắn hạn ảnh hưởng bởi thế giới lên đòi hỏi hành động nhanh theo kỹ thuật NDT học 2 kĩ thuật đơn giản giao dịch 𝐦𝐮𝐚 𝐛𝐚́𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐄𝐌𝐀 (𝟑-𝟖-𝟏𝟑) 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟓𝟎% 𝐧𝐞̂́𝐧 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐥𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜𝐤 để phản ứng nhanh nhất với diễn biến thị trường ngắn hạn.

🌷 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒎𝒐̛́𝒊 - 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒆̉ - 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏 - 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 ! 🌷