:

Số hiệu văn bản: 433/DBC-VPHĐQT
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO
DABACO GROUP

CÔNG BỐ THÔNG TIN
ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUÂT

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

- Mã chứng khoán: DBC

- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc đăng ký bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Nội dung chi tiết.

- Xem tại đây

Tin DBC

Theo www.dabaco.com.vn