Trái phiếu lãi suất 11%/năm, CTCK Bảo Việt cam kết thanh toán

TRÁI PHIẾU CTCP BẤT ĐỘNG SẢN TIẾN PHƯỚC
( Có cam kết thanh toán của Cty Chứng khoán Bảo Việt - An toàn cho nhà đầu tư)

Lãi suất: 11%/năm

Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng

Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh; đầu tư, hợp tác phát triển dự án Châu Pha, dự án Cỏ May tọa lạc tại Bà Rịa - Vũng Tàu và các dự án khác của Công ty.

Tài sản đảm bảo:

 • 60 triệu cổ phần Công Ty CP Bất Động Sản Tiến Phước, tương
  đương 600.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá.
 • Bảo lãnh thanh toán không hủy ngang và vô điều kiện của Công
  ty Cổ phần Tập Đoàn Tiến Phước

Tình hình tài chính: Không tốt lắm khi 3 năm gần nhất thì lỗ 2 năm và lãi 1 năm. Năm gần nhất 2020 lỗ 196 tỷ đồng. (Xem ảnh 1)

Lịch sử thanh toán phát hành trái phiếu( nếu có): Từ 2018 đến nay Tổ chức phát hành luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản gốc và lãi của trái phiếu phát hành và các khoản nợ đến hạn.

Phướng thức trả lãi, gốc cho nhà đầu tư:

 • Tiền lãi trái phiếu được trả sau định kỳ mỗi 3 tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ tính lãi.
 • Tiền gốc đầu tư được thanh toán vào ngày đáo hạn của trái phiếu và bằng 100% mệnh giá.
 • Dòng tiền thanh toán được ưu tiên lấy từ các nguồn thu sau:
 • Các dự án Tổ chức phát hành đang và chuẩn bị triển khai: Dự án Senturia Nam Sài Gòn, Dự án Senturia An Phú, Dự án Senturia Central Point Quận 9,…
 • Dòng tiền thu từ các công ty liên doanh: Công ty Nam Rạch Chiếc (dự án Palm City), Cty Thành phố Đế Vương (dự án Empire City)
 • Dòng tiền từ hoạt động thường xuyên: Hoạt động trồng rừng và cho thuê và các nguồn thu hợp pháp khác của tổ chức phát hành.
  (Xem ảnh 2)

Cam kết của Tổ chức phát hành: (Xem ảnh 3)

Đặc biệt trái phiếu có văn bản cam kết thanh toán của Công ty chứng khoán Bảo Việt nên nhà đầu tư rất an toàn khi mua trái phiếu này.

Nhà đầu tư liên hệ Thế Hưng: 0961.484.170 để được tư vấn chi tiết!
Ảnh 1

Ảnh 2:

Ảnh 3: